IVÜTK

IVÜTK (Ida-Viru Ühistranspordikeskus MTÜ) asutati 19.10.2017. Keskuse asutajateks on 20 toonast Ida-Viru maakonna omavalitsust ja riigi esindajana Ida-Viru Maavalitsus

IVÜTK on avalikes huvides tegutsev organisatsioon, mille eesmärgiks on sõitjateveo korraldamine Ida-Viru maakonnas.

Ühingu tegevus peab tagama maakonna elanikele soodsama ja majanduslikult tõhusama ühistranspordi, mille aluseks on ühtne liinivõrk, kooskõlastatud sõiduplaanid ning ühtne piletisüsteem.

IVÜTK põhikiri

IVÜTK was last modified: veebruar 9th, 2024 by veebiadminn