Reisijale

Sõitja meelespea

 • Peatuses väljumiseks vajuta vahetult pärast eelnevast peatusest väljumist stopp-nuppu ning liigu ukse juurde.
 • Bussis järgi hea käitumise tava ning bussijuhi korraldusi.
 • Ära sega sõidu ajal bussijuhti ega piira tema vaatevälja.
 • Teavita bussijuhti kohe, kui tunned muret enda või kaassõitjate turvalisuse pärast, märkad vargust või ühissõiduki rikkumist.
 • Ohu korral säilita rahu ning juhindu ohukäitumise kleebistest. Abista võimalusel kaassõitjaid.
 • Sõita tohid vaid kehtiva sõidupiletiga või valideeritud Ühiskaardiga (välja arvatud sõitjad, kes sõidavad tasuta ühistranspordiseaduse alusel).
 • Valideeri Ühiskaart või osta sõidupilet koheselt pärast bussi sisenemist.
 • Kontrolöri palvel esita pilet, valideeritud Ühiskaart ning vajadusel sõidusoodustust ja/või isikut tõendav dokument.
 • Taga enda ja kaasasoleva lapse ohutu sõit.
 • Võimaluse korral kinnita lapsevanker või ratastool.
 • Vabasta istekoht kaassõitjale, kes vajab seda sinust enam.
 • Pane oma koerale suukorv, et ta ei ohustaks ega häiriks kaassõitjaid. Ole kaassõitjatega hooliv ja viisakas.
 • Jäta kaassõitjatele piisavalt liikumisruumi, näiteks pärast bussi sisenemist liigu edasi, et võimaldada ka teistel siseneda ja väljuda.
 • Hoia bussis puhtust – ära lõhu ega määri seda. Tekitatud kahju tuleb hüvitada.
 • Ära viibi bussis määrdunud riietes või määrdunud pagasiga.
 • Ära suitseta, söö ega joo bussis.
 • Ära ava ega sulge aknaid või luuke ilma bussijuhi loata.
 • Kasuta muusika kuulamiseks kõrvaklappe.
 • Rula, rulluiske või teisi sõiduvahendeid ära sõiduks kasuta.
 • Pagasis ei tohi olla radioaktiivseid, tuleohtlikke, lõhke-, mürk-, ega sööbeaineid ega ei tohi lehata, määrida ega kaassõitjaid häirida või nende liikumist piirata.
 • Suuremõõtmeline pagas (suusad, jalgratas, tõukeratas jms) peab olema pakitud. Kanna hoolt oma pagasi ja selle ohutuse eest.

 

Reisijale was last modified: märts 9th, 2024 by veebiadminn