TEADE Ida-Viru maakonna bussiliinide sõiduplaanide muudatustest alates 01.02.2020

22. jaan. 2020

Alates 01.02.2020 muutuvad mitmete Ida-Viru maakonna bussiliinide sõiduplaanid, osaliselt muutuvad liininumbrid, osadele liininumbritele lisanduvad tähed, osaliselt lisanduvad täiendavad liinid, osaliselt muutuvad liinide teekonnad ja osaliselt muutuvad väljumiste kellaajad.
PURU HAIGLA peatuse uus nimi on KESKHAIGLA.

JÕHVI ja NARVA PIIRKONNAD

Liinil nr 43 JÕHVI – KOHTLA-JÄRVE – KOHTLA-NÕMME on muutunud väljumisajad Jõhvi bussijaamast, uued väljumisajad kl 8:15 (seni kl 8:10) ja kl 14:45 (seni kl 14:40). Muutmise eesmärk on võimaldada ümberistumine liinilt nr 107 kl 8:17 peatuses POSTKONTOR ja peatuses JÕHVI BUSSIJAAM kl 14:40 saabuvalt liinilt nr 108.
Liinil nr 43 jäävad ära väljumised peatusest KAEVANDUSPARK kl 6:50 ja kl 17:15 peatusest JÕHVI BUSSIJAAM. Liin on asendtakse liiniga nr 43C.

Liin nr 43C VIRU VANGLA – JÕHVI – KOHTLA-JÄRVE – KOHTLA-NÕMME väljub peatusest KAEVANDUSPARK kl 6:50 ja liini lõpp on peatuses VIRU VANGLA kl 7:40. Liini väljumine peatusest VIRU VANGLA kl 17:00, peatusest JÕHVI BUSSIJAAMA kl 17:15 ja liini lõpp on peatuses KAEVANDUPARK kl 17:55.

Liin nr 105 JÕHVI – TOILA – VALASTE – SAKA – KOHTLA-JÄRVE – JÕHVI on muutunud pühapäevane väljumisaeg peatusest JÕHVI BUSSIJAAM, uus väljumisaeg kl 13:30 (seni kl 13:45). Liini väljumisaeg on nihutatud varasemaks eesmärgiga tagada ümberistumise võimalus Jõhvist kl 14:49 reisirongile nr 225 NARVA – TALLINN.

Liinil nr 106 JÕHVI – TOILA – VOKA – JÕHVI on uus liikumisteekond Toila alevikus: MERETARE (Pikk tn) -> TOILA KAUPLUS -> TOILA RANNA tn -> TOILA SANATOORIUM -> TOILA ORU PARK ja edasi jätkub liin Voka suunal, millest tulenevalt on Toila alevikus mõneminutilised nihked sõiduplaanides.

Liin nr 115 JÕHVI – SILLAMÄE on asendatud liinidega nr 115, 115A ja 115B. Kõik liinid nr 115 läbivad peatust SILLAMÄE BUSSIJAAM.
Sillamäelt väljuval suunal on J. GAGARINI, KIRIKU, POLITSEI, KULTUURIMAJA, SAUNA ja FILTRI peatused ette nähtud ainult sisenemiseks, vastupidisel suunal ainult väljumiseks.

Liin nr 115A – KESKHAIGLA – JÕHVI – SILLAMÄE. Liini teenindatakse tööpäeviti kolm korda päevas mõlemas suunas: väljumised Sillamäe linnas J. GAGARINI peatusest kl 6:45, 8:15 ja 10:05, KESKHAIGLA peatusest (endine Puru haigla peatus) kl 10:15, 13:15 ja 16:25.
Liini nr 115A kõik väljumised läbivad Sillamäe linnas L. Tolstoi tänavat.

Liin nr 115B JÕHVI – ORU – VOKA – SILLAMÄE. Liin väljub JÕHVI BUSSIJAAM peatusest tööpäeviti kaks korda päevas kell 05:50 ja 07:25 ning puhkepäeviti kolm korda päevas kell 07:25, 10:40 ja 17:25, kusjuures tööpäeviti Jõhvist kell 05:50 ja 07:25 väljuvad reisid sõidavad L. Tolstoi tänava kaudu. Liin väljub J. GAGARINI peatusest iga päev kolm korda päevas kell 11:30, 15:30 ja 18:10, kusjuures tööpäeviti Sillamäelt kell 18:10 väljuv reis sõidab L. Tolstoi tänava kaudu.

Liin nr 115K JÕHVI – SILLAMÄE – JÕHVI – KOHTLA-JÄRVE on uus liin, mis sõidab marsruudil JÕHVI BUSSIJAAM -> SILLAMÄE BUSSIJAAM -> GEOLOOGIA TN -> GAGARNI TN -> AK. PAVLOVI TN -> KESK TN -> M. RUMJANTSEVI TN > JÕHVI BUSSIJAAM -> VIRUMAA KOLLEDŽ.
Liin väljub tööpäeviti kell 06:55 peatusest JÕHVI BUSSIJAAM ning lõpeb kell 08:15 VIRUMAA KOLLEDŽ peatuses.

Liin nr 116 JÕHVI – KUREMÄE kõik väljumised läbivad ILLUKA KOOL peatust.
VIRU VANGLA peatust alates 01.02.202 liiniga nr 116 ei teenindata väljumistel kl 7:25 peatusest JÕHVI BUSSIJAAM ja kl 16:05 peatusest KUREMÄE KAUPLUS. VIRU VANGLA peatuse teenindamine kl 7:30 peatusest JÕHVI BUSSIJAAM ja kl 17:00 peatusest VIRU VANGLA liiniga nr 43C.
Uus väljumine peatusest KUREMÄE KAUPLUS kl 18:10 (seni kl 18:30).

Liin nr 503 KOHTLA-JÄRVE – JÕHVI – SILLAMÄE – NARVA väljumised VIRUMAA KOLLEDŽ peatusest kl 6:30 ja NARVA JAAM peatusest kl 8:10 on alates 01.02.2020 käigus iga päev (seni ainult tööpäeviti).
Narva Linnavalitsuse ettepanekul on tööpäeviti väljumine NARVA JAAM peatusest pikendatud KESKHAIGLA peatuseni (endine Puru haigla peatus).

Liinid nr 552 ja 553 JÕHVI – AVINURME – LAEKANNU uued väljumised on kl 17:15 (seni kl 16:35).

Liin nr 903 NARVA – SILLAMÄE – JÕHVI ei teenindata alates 01.02.2020 VIRUMAA KOLLEDŽ peatust ning ei ole käigus liin NARVA JAAM – PEETERRISTI SUVILAD.
Väljumine peatusest NARVA JAAM on käigus alates 01.02.2020 iga päev (seni esmaspäev kuni laupäev).
Narva Linnavalitsuse ettepanekul on liini pikendatud tööpäeviti peatuseni KESKHAIGLA (endine Puru haigla peatus).
Narvast Kohtla-Järvele sõita soovijatel on võimalus tööpäeviti peatuses JÕHVI BUSSIJAAM kl 8:00 ümber istuda liinile nr 115K (ooteaeg kuni 10 minutit).
Tööpäeviti väljumine KESKHAIGLA peatusest kl 8:25 ja peatusest JÕHVI BUSSIJAAM kl 8:40.
Liinile on lisatud täiendav väljumine peatusest NARVA JAAM kl 16:05, saabumine peatusesse JÕHVI BUSSIJAAM kl 17:05 ja väljumine peatusest JÕHVI BUSSIJAAM kl 17:25, kusjuures kl 17:25 Jõhvist väljuv reis sõidab VOKA kaudu. VOKA peatus on ette nähtud ainult sisenemiseks.

Ajutine liin nr 32 NARVA JAAM – OLGINA ALEVIK – RIIGIKÜLA KALMITU – NARVA-JÕESUU – SINIMÄE KALMISTU – SILLAMÄE BUSSIJAAM väljub teisipäeviti, neljapäeviti, laupäeviti ja pühapäeviti kl 10:00 NARVA JAAM peatusest ja kl 11:45 peatusest SILLAMÄE BUSSIJAAM.
Liin on käigus 01.02.2020 kuni 31.03.2020.

Liin nr 904 NARVA – SILLAMÄE on asendatud liinidega nr 904, 904A ja 904S.
Narvast väljumisel on PEETRI PLATS, ENERGIA, KK GENEVA ja TEMPO peatused ette nähtud ainult sisenemiseks, vastupidisel suunal ainult väljumiseks.

Liin nr 904 (UUS) NARVA – OLGINA – SINIMÄE – SILLAMÄE väljub NARVA JAAM peatusest iga päev kaheksa korda päevas kell 05:20, 06:05, 10:40, 12:15 (LP), 13:25, 14:30 (E-R), 15:40 (LP), 17:05, 19:10 ja 20:15, kusjuures kõik väljumised (v.a. kell 05:20 ja 06:05) toimuvad Olgina aleviku ja Sinimäe kooli kaudu.
Liin väljub SILLAMÄE BUSSIJAAM peatusest iga päev kaheksa korda päevas kell 06:05, 08:15, 11:30, 13:10, 14:20 (LP), 16:35, 19:15, 20:15 ja 21:20, kusjuures kõik väljumised toimuvad Sinimäe kooli ja Olgina aleviku kaudu.

Liin nr 904A NARVA – OLGINA – AUVERE – SINIMÄE – SILLAMÄE sõidab Narva ja Sillamäe vahel, läbides sõitjate olemasolul või ettetellimisel ka Auvere küla peatusi (Hiiemetsa peatus Auvere teel, Auvere raudteejaam ja Auvere küla).
Liin väljub NARVA JAAM peatusest iga päev kell 07:10 ning SILLAMÄE BUSSIJAAM peatusest iga päev kell 15:30.
Auvere küla peatusi teenindatakse ainult sõitjate olemasolul või ettetellimisel. Nõudepeatuste teenindamisel hilineb buss kõikidesse järgnevatesse peatustesse kuni 10 minutit.

Liin nr 904S NARVA – OLGINA – SOLDINA – SINIMÄE – SILLAMÄE väljub tööpäeviti NARVA JAAM peatusest neli korda päevas kell 09:00, 12:05, 15:30 ja 18:10 ning SILLAMÄE BUSSIJAAM peatusest kell 06:50, 10:00, 14:20 ja 18:30.
Liin väljub puhkepäeviti NARVA JAAM peatusest kolm korda päevas kell 09:00, 14:30 ja 18:10 ning SILLAMÄE BUSSIJAAM peatusest kell 06:50, 10:00 ja 18:10.

KIVIÕLI PIIRKOND

Liin nr 98 LÜGANUSE – PURTSE – LÜGANUSE on UUS väljumisaeg peatusest LÜGANUSE kl 15:15 (seni kl 15:05), et tagada ümberistumise võimalus liinilt nr 104.
Väljumine kl 7:20 peatusest LÜGANUSE on pikendatud peatuseni PÜSSI, et tagada ümberistumine liinile nr 103A.

Liinidel nr 100, 104 ja 117 on ühtlustatud liinide numbreid. Liinid nr 100 sõidavad Kiviõlist kuni Jõhvini, liinid nr 104 sõidavad Kiviõlist kuni Kohtla-Järveni ja liin nr 117 peatuseni VIRU VANGLA. Liini numbrite lisatähed täpsustavad alg- ja lõpp-peatuseid.
Liinidel nr 100 ja 104 Kiviõlist suunduvatelt reisidelt Kohtla-Järve ja Jõhvi linnade peatustes on ette nähtud vaid väljumine ja vastupidisel suunal vaid sisenemine.

Liin nr 100 KIVIÕLI – KOHTLA-JÄRVE – JÕHVI uus väljumine peatusest JÕHVI BUSSIJAAM kl 14:40 (seni 14:30).

Liin nr 100A KIVIÕLI – KOHTLA-JÄRVE – JÕHVI – KESKHAIGLA on endise liininumbriga 104, mis teenindab senistel kellaaegadel Ida-Viru Keskhaiglat Kohtla-Järve Ahtme linnaosas. Väljumine KUUSE peatusest kl 7:10 ja KESKHAIGALA (endine Puru haigla) peatusest kl 8:20.

Liinil nr 104 KIVIÕLI KOHTLA-JÄRVE on muudetud väljumise aegasid L. KOIDULA peatusest. Uued väljumisajad kl 13:30 (seni kl 13:25) ja kl 18:35 (seni kl 18:30) võimaldavad ümberistumise L. KOIDULA peatuses liinilt nr 114 (saabub kl 13:24) ja liinilt nr 43 (saabub kl 18:31).

Liinil nr 117 KIVIÕLI – KOHTLA-JÄRVE – JÕHVI VIRU VANGLA on tööpäeviti üks väljumine kl 6:30 KESKUSE peatusest.
Jääb ära väljumine kl 6:25 peatusest PÜSSI, Kiviõlisse sõita soovijatel on võimalik kasutada liini nr 104 kl 6:40.
Liini liikumisteekond on KESKUSE -> GRANIIDI -> SAVALA -> KESKUSE -> KOHTLA-JÄRVE -> JÕHVI -> VIRU VANGLA senistel kellaaegadel.
Ülejäänud seni liini nr 117 väljumised on liininumbriga 100.

Liini nr 103A PÜSSI – KIVIÕLI – RAKVERE uus väljumisaega PÜSSI peatusest kl 7:50 (seni kl 7:55) võimaldab lühema ooteaja liinilt nr 98 liinile nr 103A.

Kõik Ida-Viru maakonna bussiliinide sõiduplaanid http://www.peatus.ee ja www.ivytk.ee/soiduplaanid/

MTÜ Ida-Viru Ühistranspordikeskus
e-post: info@ivytk.ee
Tel +372 503 0201

TEADE Ida-Viru maakonna bussiliinide sõiduplaanide muudatustest alates 01.02.2020 was last modified: veebruar 3rd, 2020 by Uudise Lisaja