TEADE Kiviõli piirkonna busside sõiduplaanide muudatustest alates 01.12.2020

22. nov. 2020

Seoses Kiviõli piirkonna liinivõrgu korrastamisega toimuvad mitmed olulised muudatused. Ühendatud on mitmeid liine, enamus senised Kohtla-Järveni liinid on pikendatud Jõhvini, lisandunud on täiendavad otseühendused Ida-Viru Keskhaiglaga ja muudetud on liininumbreid. Kasutusel ei ole liininumbrid nr 98, 100A ja 103A. Lisandunud on liininumbrid 100-1, 100D, 101, 103-1 ja 103-2.

Koondsõiduplaan Kiviõli – Kohtla-Järve – Jõhvi alates 01.12.2020.

Liinid nr 101 Kiviõli – Kohtla-Järve – Jõhvi – Keskhaigla
* Kõikide liinide nr 101 lõpp-peatus on Ida-Viru keskhaigla.
* Jõhvi bussijaama liinid nr 101 ei läbi.* Liinid on käigus esmaspäevast reedeni, välja arvatud riigipühad.
* Reisijatele selguse huvides on kõikide Ida-Viru keskhaiglasse suunduvate busside tabloodel liini nr 101 ja esitablool liini nimetus KESKHAIGLA.
* Kohtla-Järvel ja Jõhvis on peatused Kunstide kool, Keskallee, Virumaa kolledž, L. Koidula, Kalmistu, Rahu, Postkontor, Mooni, Kaasiku, Silla, Tammiku rist, Ridaküla, Ahtme keskus ainult väljumiseks.
* Liin nr 101-1 väljub kl 7:10 Kuuse peatusest teekonnaga Kiviõli -> Püssi -> Purtse pood -> Kohtla-Järve -> Jõhvi -> Keskhaigla (saabub kl 8:15).
* Liin nr 101-2 väljub kl 7:20 Sondast Metsamajandi peatusest teekonnaga Sonda -> Kiviõli (Keskuse) -> Karja tn -> Irvala -> Savala -> Kiviõli -> Püssi -> AA mõis (uus peatus) -> Saka mõis -> Kohtla-Järve -> Jõhvi -> Keskhaigla (saabub kl 9:00).
* Liin nr 101-3 väljub kl 8:20 Keskuse peatusest teekonnaga Karja tn -> Irvala -> Savala (kl 8:35) -> Kiviõli -> Püssi -> Kohtla-Järve -> Jõhvi -> Keskhaigla (saabub kl 9:40).
* Liin nr 101-4 väljub kl 12:20 Kuuse peatusest teekonnaga Kiviõli -> Püssi -> Kohtla-Järve -> Jõhvi -> Keskhaigla (saabub kl 13:20).
* Liin nr 101-5 väljub kl 14:15 Keskuse peatusest teekonnaga Kiviõli > Püssi -> Kohtla-Järve -> Jõhvi -> Keskhaigla (saabub kl 15:10).

Keskhaiglast Kiviõlisse suunduvad kõik liinid läbivad Jõhvi bussijaama.
Väljumised Keskhaigla peatusest:

* kl 9:05 (liin nr 100 Keskuseni);
* kl 11:35 (liin nr 100C Savalani);
* kl 12:55 (liin nr 100C Lüganuselt läbi Vana sillaotsa Keskuseni);
* kl 14:15 (liin nr 100 Keskuseni);
* kl 15:15 (liin nr 100C Savalani);
* kl 16:15 (liin nr 100D Sondani).

Liin nr 100 Kiviõli – Kohtla-Järve – Jõhvi
* Kõik Kiviõli piirkonnast väljuvate liinide nr 100 lõpp-peatus on Jõhvi bussijaam.

Liin nr 100B Jõhvi – Kohtla-Järve – Kiviõli – Savala – Püssi
* Liinil on kolm väljumist Jõhvi bussijaamast: E-R kl 17:20, E-R kl 19:10 ja E-P kl 20:30.
* Väljumised kl 17:20 ja 19:10 teenindavad ka Savala piirkonda. Väljumised Kiviõlis Keskuse peatusest Savala suunal kl 18:15 ja 20:00.
* Väljumine E-R kl 17:20 läbib Liiva, Purtse pood (kl 17:53), Matka ja Lüganuse-Tagaküla peatuseid ning Kalmeistri ja Mustmätta peatuseid ei teenindata. Purtse pood peatuses on võimalik ümber istuda kl 17:57 liinile nr 99 Kiviõli – Aseri.
* Väljumine E-R kl 19:10 läbib Saka mõisa ja Männiku peatuseid (uued peatused).
* Väljumine E-P kl 20:30 liini teekond Jõhvi -> Kohtla-Järve -> Kiviõlis Kuuse peatus -> Viru.
* Liini lõpp Kiviõlist Püssi suunal on VIRU (KIVIÕLI) peatuses ning Gümnaasiumi, Erra-Liiva, Männiku, Lüganuse ja Püssi peatuseid teenindatakse reisijate olemasolul nõudmisel ainult väljumiseks.

Liin nr 100C Savala – Kiviõli – Kohtla-Järve – Jõhvi
* Väljumised Savalast Jõhvi suunal: L,P kl 8:35 ja E-R kl 16:30.
* Väljumised Jõhvi bussijaamast Savalani: E-P kl 11:50, E-R kl 15:30 ja E-P kl 18:20.
* Väljumise Jõhvi bussijaamast E-R kl 13:10 liini teekond peale Püssit: Lüganuse -> Irvala -> Vana sillaotsa (kl 13:53) -> Maidla tee -> Keskuse (kl 14:00).

Liin nr 100D Sonda – Kiviõli – Kohtla-Järve – Jõhvi
* Liin nr 100D on käigus esmaspäevast reedeni, välja arvatud riigipühad.
* Väljumine Sonda Metsamajandipeatusest kl 19:20, Keskuse peatusest kl 19:35 ja liin läbib Männiku pansionaadi ja Saka mõisa peatusi. Alu peatuse teenindamiseks on täiendav peatus Saka mõisa suunal.
* Väljumine Sonda suunale on Keskhaigla peatusest kl 16:15, Jõhvi bussijaamast kl 16:30 ja Kiviõlis Keskuse peatusest kl 17:15.

Liin nr 100-1 Rakvere – Vaeküla – Sonda – Kiviõli – Kohtla-Järve – Jõhvi
* Liin on käigus esmaspäevast laupäevani, välja arvatud riigipühad.
* Väljumised Põhjakeskusest (Rakvere) kl 10:25 ja kl 16:25.
* Busside tablool on liini nr 100.

Liin nr 102 Kiviõli – Purtse kindlus – Kohtla-Järve – Jõhvi
* Liin on käigus ainult esmaspäevast reedeni, välja arvatud riigipühad.
* Väljumine Keskuse peatusest kl 15:30.
* Koolipäevadel teenindatakse Adru peatust.
* Mittekoolipäevadel läbitakse alates Purtse kindlusest kõiki järgnevaid peatuseid 5 minutit varem.

Liin nr 103-1 Jõhvi – Kohtla-Järve – Purtse – Kiviõli – Sonda – Vaeküla – Rakvere
* Liin on käigus esmaspäevast reedeni, välja arvatud riigipühad.
* Väljumine Jõhvi bussijaamast kl 6:50.
* Liini teekond: Jõhvi -> Kohtla-Järve -> Saka mõis -> Alu -> Varja -> Purtse kindlus -> Lüganuse tagaküla -> Püssi (kl 7:45) -> Erra -> Viru (staadioni poolses peatuses) -> Keskuse -> Sonda -> Vaeküla -> Rakvere (Laada peatus) -> Põhjakeskus.
* Koolipäevadel teenindatakse Adru peatust kl 7:30 ja Gümnaasiumi peatust kl 7:56.
* Mitte koolipäevadel läbitakse Matka, Lüganuse tagaküla ja Lüganuse peatuseid 5 minutit varem.
* Busside tablool on liini nr 103.

Liin nr 103-2 Püssi – Kiviõli – Sonda – Vaeküla – Rakvere
* Väljumine Püssist laupäeviti kl 7:50 ja esmaspäevast laupäevani kl 13:15, välja arvatud riigipühad.
* Peatuste läbimise järjekord Kiviõli linnas: Gümnaasiumi -> Soo -> Keskuse (apteegi juures) -> Kunstikooli -> Kiviõli jaam -> Kuuse.
* Busside tablool on liini nr 103.

Oluline muudatus: Kiviõlist Rakveresse suunduvad maakonnaliinide bussid nr 54 ja 103 väljuvad alates 01.12.2020 Kiviõlis apteegi juures asuvast Keskuse peatusest.

Liini nr 103-1 liikumisteekond Kiviõlis

Liini nr 103-2 liikumisteekond Kiviõlis

Liin nr 104 Kiviõli – Kohtla-Järve
* Väljumine Keskuse peatusest E-P kl 5:45.
* Väljumine Virumaa kolledži peatusest E-P kl 6:20.
* Liini teekond Kohtla-Järve -> Alu -> Pansionaadi (uus peatus Männiku pansionaadi juures) -> Aa mõis (uus peatus Aa hooldekodu juures) -> AA -> Püssi -> Keskuse (kl 6:55).
* E-R jätkub liin kl 6:55 kuni Sonda Metsamajandi peatuseni.

Liinid nr 111 Savala – Kiviõli
* Soonurmest uus väljumine E-P kl 9:20 (seni kl 9:30). Võimalus Kiviõli jaamast kl 9:38 ELRON reisirongiga suunduda Jõhvi ja Narva suunale.
* Keskusest väljumine E-P kl 10:45 nihutatud 15 min hilisemaks. Uus väljumine kl 11:00 suunaga Keskuse -> Karja -> Irvala -> Lepa tee -> Keskuse. Hilisemaks nihutamine tagab lühema ooteaja sidumiseks liiniga nr 100-1 Rakvere – Jõhvi.
* Lasteaia peatusest uus väljumine E-R kl 17:20 (seni kl 17:10).

Kõik Ida-Viru maakonna bussiliinide sõiduplaanid www.peatus.ee ja www.ivytk.ee/soiduplaanid/

KOONDSÕIDUPLAAN Kiviõli – Kohtla-Järve – Jõhvi alates 1.12.2020.

MTÜ Ida-Viru Ühistranspordikeskus
e-post: info@ivytk.ee
Tel +372 503 0201

TEADE Kiviõli piirkonna busside sõiduplaanide muudatustest alates 01.12.2020 was last modified: november 28th, 2020 by Uudise Lisaja